Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten? (woondetailhandel)

Module alleen geldend voor woondetailhandel Van de gemiddelde arbeidsduur per week mag maximaal 8 uur naar boven en 5 uur naar beneden worden afgeweken. Als je als voltijdmedewerker daardoor op 32 uur komt, dan heb je het recht om deze uren op vier dagen te werken. Een wijziging van je arbeidsuren dient minstens vier weken…

Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten (tuincentra)?

Module alleen geldend voor de tuincentra Binnen de tuincentra geldt dat gedurende vier maanden per jaar het standaard aantal te werken uren per week (38 uur per week) kan worden uitgebreid naar 45 uur per week. Eventueel kan deze periode worden opgedeeld in maximaal vier perioden van minimaal 1 maand. Dit hoor je ten minste…

Hoeveel pensioen bouw ik op?

  Ben je 18 jaar of ouder en werk je in de detailhandel, dan neem je deel aan de pensioenregeling (pensioenfonds detailhandel) vanaf het moment dat je in dienst komt of vanaf de eerste dag van de maand waarin je 18 jaar wordt. Een uitgebreide toelichting op de pensioenregeling kun je nalezen op de website…

Ik wil een opleiding volgen die boven mijn ontwikkelingsbudget is, wat kan ik doen?

Je kunt verschillende dingen doen. Je kan zelf bijbetalen. De leerrekening geeft die mogelijkheid met iDeal en creditcard. Je kan ook je werkgever vragen om het budget aan te vullen. In principe hoef je niet met je werkgever te overleggen over de keuze van de opleiding die je wil volgen. Maar als je werkgever bijdraagt,…

Wat als ik minder dan 16 uur per week ga werken? Wat gebeurt er dan met mijn ontwikkelbudget?

Als je minder dan 16 uur per week gaat werken, dan heb je geen recht meer op verdere opbouw (storten van een maandelijks bedrag door je werkgever) van je ontwikkelbudget. Maar je kunt het bestaande budget nog wel gewoon gebruiken. Het staat op een aparte rekening waar je werkgever geen toegang toe heeft. Dus ook…

Welke regels gelden er bij zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Je hebt sowieso recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heb je recht op minstens 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag je gespreid opnemen. Daarnaast kan schuiven met je zwangerschapsverlof door bijvoorbeeld iets langer door te werken. Je hebt in dat geval meer bevallingsverlof. Uiteindelijk geldt dat…

Is de werkgever verplicht om mij de plus-uren na afloop van een referteperiode van 12 maanden uit te betalen?

Ja, als je aan het einde van een referteperiode meer hebt gewerkt dan het aantal overeengekomen basisuren betaalt je werkgever de meer gewerkte uren uit. Zou jij je uren graag willen omzetten in tijd voor tijd ga dan in gesprek met je werkgever. Zie cao artikel 4.2.  

Kan de werkgever mij verplichten om vakantie op te nemen als hij de winkel sluit in de vakantieperiode?

Agemeen: Je werkgever kan je verplichten vakantie op te nemen als daar van te voren afspraken over gemaakt zijn met de ondernemingsraad. Dat kan voor maximaal 2 dagen per jaar. Zie artikel 8.1 van de cao. Woondetailhandel: De aaneengesloten vakantie bestaat als regel uit 15 werkdagen. Werkgever en medewerkers kunnen afspreken deze periode te bekorten,…

Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten?

In het algemene gedeelte cao is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de tuincentra of woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Zie cao artikel 4.2 in het algemene gedeelte, voor de module geldend voor tuincentra en de module geldend voor woondetailhandel is dit cao artikel 2. Algemeen Wanneer je flexibel werkt…