Ik heb ouderendagen, wat gaat daarmee gebeuren?

Maak je gebruik van de afspraak over aanpassing van arbeidsduur in het kader van duurzame inzetbaarheid, dan vervallen de ouderendagen. Maak je geen gebruik van deze afspraak, dan worden de bestaande en reeds toegekende seniorendagen bevroren. Dus wat je hebt dat behoud je. Nieuwe medewerkers die na 1 juli 2018 in dienst zijn gekomen hebben geen recht op extra verlofdagen in verband met leeftijd.

Zie cao artikel 2.