Wat houdt de wachtdagenregeling in?

Als je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, wordt je loon doorbetaald. Op grond van de cao kan een uitzondering gelden voor de eerste dag van ziekte. Een werkgever kan per ziektegeval   1 wachtdag op je loon inhouden. Dat betekent dat je de eerste ziektedag niet betaald krijgt. Ben je binnen vier weken opnieuw ziek, dan worden de ziekteperioden samengeteld en kan niet opnieuw een wachtdag worden ingehouden. Het aantal wachtdagen is gemaximeerd op vier per kalenderjaar. Veel werkgevers maken gebruik van wachtdagen, maar niet allemaal. Sommige werkgevers doen dit niet en wijken daarmee ten gunste voor werknemers af van de cao. Of dit in jouw geval wel/niet gebeurt, kun je navragen bij je werkgever.

Het is je werkgever toegestaan om de wachtdag te verrekenen met je bovenwettelijke vakantie-uren, met je loon of met compensatiedagen/-­uren, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt met het medezeggenschapsorgaan. Er kunnen per jaar maximaal vier wachtdagen met vakantie-­uren worden verrekend.

Als de Arboarts/ Bedrijfsarts ( een arts van de Arbodienst van de onderneming) een chronische ziekte bij jou heeft vastgesteld, staat in de cao dat je werkgever niet automatisch wachtdagen kan inhouden, zoals dat bij anderen gebeurt die geen chronische ziekte hebben.

Zie cao artikel 11. (wachtdagen)