Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten (tuincentra)?

Module alleen geldend voor de tuincentra

Binnen de tuincentra geldt dat gedurende vier maanden per jaar het standaard aantal te werken uren per week (38 uur per week) kan worden uitgebreid naar 45 uur per week. Eventueel kan deze periode worden opgedeeld in maximaal vier perioden van minimaal 1 maand. Dit hoor je ten minste drie maanden tevoren van je werkgever.

De werkgever mag twee maanden aanwijzen in die periode waar in totaal maximaal een week vakantie mag worden opgenomen. De werkgever kan je vakantie in die aangewezen maanden weigeren als sprake is van schoolvakanties, gewichtige redenen, of een zwaarwegend bedrijfsbelang.

zie cao artikel 2 module geldend voor tuincentra.