Wat is de leeftijd waarop ik met pensioen kan?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen.

Algemeen

In Nederland bestaat de pensioenuitkering uit een deel AOW(*) en een deel ouderdomspensioen. AOW krijg je van de overheid en het ouderdomspensioen van het Pensioenfonds Detailhandel. 6 maanden voordat je jouw AOW-leeftijd bereikt, ontvang je van het Pensioenfonds Detailhandel informatie over het aanvragen van je pensioen. De ingangsdatum van je AOW is afhankelijk van je geboortedatum. Check op de website van de Sociale Verzekeringsbank wanneer jij aanspraak kan maken op AOW.

Eerder of later met pensioen? Je kunt, als je dit tijdig aangeeft bij het pensioenfonds, eerder of later met pensioen. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van je ouderdomspensioen. Hoe eerder met pensioen, hoe lager het ouderdomspensioen. Check alle informatie over je pensioen en de gevolgen van eerder of later met pensioen gaan op de website van het Pensioenfonds Detailhandel.

Module alleen geldend voor de woondetailhandel

Let op! Voor de sector Wonen kunnen afwijkende afspraken zijn op het gebied van pensioen. Check uitgebreid alle informatie over je pensioen en de gevolgen van eerder of later met pensioen gaan op de website van het pensioenfonds detailhandel.