Regels voor ouderschapsverlof

Voor ouderschapsverlof gelden de volgende regels:

 

  • Je kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.
  • Voor elk kind kun je apart ouderschapsverlof opnemen.
  • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
  • Bij een tweeling heb je recht op 2 keer ouderschapsverlof.
  • Je kunt ouderschapsverlof bij je werkgever aanvragen zodra je in dienst bent.
  • Je kunt ouderschapsverlof krijgen voor je kind, adoptiekind of erkend kind.
  • Je kunt ook ouderschapsverlof opnemen voor je pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. Je kind moet dan wel bij je wonen volgens de basisregistratie personen.

Betaald ouderschapsverlof

Per 2 augustus 2022 is het mogelijk om betaald ouderschapsverlof op te nemen. Dit verlof kun je opnemen voordat je kind één jaar is. Gedurende 9 weken kun je betaald ouderschapsverlof krijgen waarbij je een uitkering van 70% van het dagloon of 70% van het maximumdagloon krijgt van het UWV.

Indien jouw kind jonger is dan één jaar op 2 augustus 2022, je een werknemer bent en nog niet het volledige ouderschapsverlof (van 26x het aantal uren die je per week werkt) hebt opgenomen, kun je hier ook nog gebruik van maken.

Als je de 9 weken betaald ouderschapsverlof niet hebt  opgenomen, kun je deze weken alsnog opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.

Als je tijdens het ouderschapsverlof ziek wordt, moet de werkgever alleen de uren betalen die je normaal gesproken zou werken. Ook als het ouderschapsverlof samenvalt met een feestdag heb je geen recht op (volledig) loon over deze dag.

klik hier voor meer informatie