Helpdesk cao provincies


Vind je antwoorden onder de meest gestelde vragen.
Vind handige tools en downloads, of stel direct je vraag

Zoeken door de veelgestelde vragen

Werk jij voor een provincie? En vraag jij je af wat je rechten zijn?

Dan ben je bij ons aan het goede adres! Op deze website vind je het antwoord op al je vragen als je werkt voor de provincie. En staat je vraag er niet tussen? Dan kan je je vraag stellen via het contactformulier. Dan wordt je vraag zo snel mogelijk beantwoord door één van onze arbeidsrecht specialisten!


Veelgestelde vragen

Moeten vitaliteitsuren fulltime opgenomen worden, of kan men ook kiezen om deze uren in te zetten om bijvoorbeeld 8u/week minder te gaan werken?

De werknemer maakt een plan van aanpak hoe hij/zij de gespaarde tijd voor vitaliteit in wil zetten en bespreekt dit met zijn/haar leidinggevende en dit is maatwerk. Voor de één zal dit een aaneengesloten periode zijn voorafgaand aan zijn/haar AOW-gerechtigde leeftijd, voor de ander zullen dit een aantal uren zijn per week of maand. Belangrijk is de duurzame inzetbaarheid van de werknemer en de eigen verantwoordelijkheid daarvoor. De invulling kan dus per werknemer verschillen.

Is de eenmalige bruto flexibiliteitsuitkering pensioengevend?

Ja, de eenmalige bruto flexibiliteitsuitkering is pensioengevend, conform artikel 7.1.1 van het pensioenreglement ABP. De peildatum is 1 januari 2022. Ook de salarisverhogingen zijn pensioengevend, met een peildatum van 1 januari 2022.

Ik heb een vraag over de eenmalige bruto corona-uitkering

Hoe relateert de € 750,- eenmalige bruto corona-uitkering aan de € 240,-zorgbonus voor zorgverleners?

Krijgen zorgverleners ook € 750,-+ € 240,-? Of krijg ik, provincieambtenaar, in 2021 € 750,-en een zorgverlener € 200,- tot € 240,-?

“Rijksoverheid.nl:

Zorgaanbieder of pgb-budgethouder vraagt bonus aan

Zorgverleners kunnen de zorgbonus niet zelf aanvragen. Dat doet de zorgaanbieder (werkgever) of de pgb-budgethouder. Zij beoordelen ook welke zorgprofessional of pgb-zorgverlener in aanmerking komt voor de zorgbonus. De belangrijkste voorwaarde is dat een zorgverlener door corona onder uitzonderlijke omstandigheden zorg heeft geleverd. Een andere voorwaarde is dat de zorgverlener tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 voor de zorgaanbieder of de pgb-budgethouder heeft gewerkt. Ook mag de zorgverlener niet meer dan maximaal € 74.000 bruto per jaar verdienen.

Vraag nu zorgbonus aan als zorgaanbieder (DUS-i.nl)

Vraag nu zorgbonus aan als pgb-budgethouder (SVB.nl)

Hoogte zorgbonus

Waarschijnlijk bedraagt de zorgbonus ongeveer € 200 tot € 240. De precieze hoogte van de bonus is pas later bekend. Want die hangt af van het aantal bonussen dat wordt aangevraagd. Het kabinet heeft een budget van € 720 miljoen voor de bonus. Dit wordt straks gedeeld door het aantal aanvragen.”

Antwoord:

De bonus die zorgmedewerkers hebben gekregen is geen arbeidsvoorwaarde die is afgesproken in cao-overleg maar door de Regering is vastgesteld en uitgevoerd door de sectoren waarin zorgmedewerkers werkzaam zijn. De flexibiliteitsvergoeding is een vergoeding waarmee werkgever en vakbonden in de provinciale sector hun waardering uitspreken aan alle werknemers in de provinciale sector voor de getoonde flexibiliteit en inzet gedurende de Corona-periode en waarmee ook eventuele meerkosten voor de werknemer als gevolg van het thuiswerken geacht worden te zijn gecompenseerd.

Is de flexibiliteitsvergoeding tevens een thuiswerkvergoeding of puur een waardering?

De flexibiliteitsvergoeding is een waardering voor alle werknemers in de sector voor de inzet tijdens de Coronaperiode (van 1 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021). Of dit nu is door thuis te werken (en mogelijk daarbij extra kosten te maken) of door extra inspanningen te hebben geleverd door elders te werken onder deze moeilijke omstandigheden. Voor het kalenderjaar 2022 gaan werkgever en vakbonden in co-creatie met elkaar het gesprek aan over de toekomst van tijd- en plaatsbewust werken en daarbij zal ook worden gekeken naar kostenvergoedingen die daarmee te maken hebben.

Eventueel lokaal toegekende vergoedingen (voor waardering, extra kosten of anderszins) in 2020 of 2021 worden niet verrekend met de flexibiliteitsvergoeding. Sociale partners hebben in de cao 2021 afspraken gemaakt over dit onderwerp en daarmee zijn lokaal geen nieuwe afspraken gemaakt over dit onderwerp voor het kalenderjaar 2021.

Waarom is de indexering van de toelage t.b.v. de consignatiediensten niet opgenomen in de cao?

Waarom is de indexering van de toelage t.b.v. de consignatiediensten niet opgenomen in de cao? Dit zou men met de aankomende cao repareren werd er medegedeeld ruim 2 jaar geleden. Alle andere toelagen zijn geïndexeerd behalve deze. Met de salarisverhogingen van de cao 2019-2020 (totaal ruim 6%) en de cao 2021 (€ 50,- en 1,2%) gaat deze toelage ver achter lopen bij de salarisstijgingen. Ook wordt nergens benoemd dat er geen mogelijkheid is om eerder te stoppen met consignatiedienst vanwege leeftijd i.c.m. levensfasebewust personeelsbeleid. Daar waar men met continudiensten wel mogelijkheden ziet om bijv. vrijgesteld te worden van nachtwerk op hogere leeftijd.

Antwoord:

Het niet indexeren van de toelage voor consignatiediensten was onderdeel van de cao 2020 en is niet gewijzigd in de cao 2021 en is gebaseerd op afspraken die tussen sociale partners zijn gemaakt n.a.v. de harmonisatie toelagen. In het onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat voor de cao 2022 en verder sociale partners met elkaar in gesprek gaan over knelpunten die zij ervaren in de bestaande cao-afspraken/het gebruik van bestaande cao-instrumenten. De vakbonden hebben daarbij aangegeven o.a. hoofdstuk 4, waarin o.a. consignatiediensten zijn geregeld, te willen bespreken daarbij.

Zijn er extra’s voor mensen die arbeidsongeschikt zijn?

Iemand die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en een aanvullende uitkering via het UWV ontvangt zou de flexibiliteitsvergoeding van € 750,- bruto moeten inleveren i.v.m. de uitkering. Zijn er vanuit de organisatie misschien andere mogelijkheden om toch een extraatje te ontvangen, zoals uitbetaling in natura (bonnen)? Dit zou ook gelden voor mensen die huurtoeslag, zorgtoeslag etc. krijgen.

Antwoord:

Het beeld bestond dat deze loonafspraken voor bepaalde groepen, waaronder medewerkers met een Wajong- of WIA-uitkering, minder goed uit zouden kunnen pakken (minder voordeel opleveren) dan voor anderen. Uit door sociale partners extern ingewonnen juridisch advies blijkt dat zij er nog steeds op vooruit gaan, maar minder dan medewerkers die niet tot deze categorieën behoren.
Sociale partners hebben op basis van het extern ingewonnen juridisch advies besloten loonafspraken niet in andere vorm te faciliteren (zoals VVV-bonnen).
Het niet toepassen van cao-afspraken wordt gekwalificeerd als ontduiken van de cao, die een standaard karkater heeft. Daarom worden ook de loonafspraken voor alle medewerkers uitgevoerd. Bovendien loopt de werknemer bij het niet volgen van de loonafspraken van de cao het risico dat hij een boete krijgt van UWV.

Indien een medewerker tussen januari en september 2021 in dienst is gekomen bij de provincie, geldt de salarisverhoging per januari dan ook voor deze medewerker?

De cao geldt met terugwerkende kracht voor werknemers in dienst op of na 1 januari 2021.

Voorbeeld: 1 april 2021 in dienst getreden en nog altijd in dienst betekent verhoging van het loon met terugwerkende kracht tot het moment van in diensttreden. En dat betekent dat de salaristabel van 1 januari 2021 wordt gebruikt om te berekenen waar deze werknemer vanaf datum in dienst treden, 1 april 2021, recht op heeft.

De 1,2% per juli, is dat een vervanging voor de 3% verhoging per 1 januari of aanvullend?

De 3% verhoging is de reguliere jaarlijkse verhoging in de salarisschaal per 1 januari van elk kalenderjaar bij goed functioneren. Deze krijgt men tot het maximum van de salarisschaal bereikt is. De 1,2% structurele loonsverhoging per 1 juli 2021 en de € 50,- bruto per 1 januari 2021 krijgt iedereen daar bovenop, ongeacht of men 3% verhoging heeft gehad per 1 januari 2021 of men op het maximum van de salarisschaal zit. Met de afspraak over een deel in procenten (1,2%) en een deel in centen (€ 50,-) krijgen de werknemers in de lagere schalen relatief een hoger percentage dan werknemers in de hogere schalen (stukje nivellering).

 • Staat je vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel je vraag dan aan ons!

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 5 MB, Max. aantal bestanden: 5.
  • Hidden
   Retail non-food

  AVV: DE DEMOCRATISCHE VAKBOND

  • Je bent al lid van AVV voor € 25,- per jaar. Lidmaatschap.
  • Meld je aan voor het cao-panel in jouw sector en stem mee voor betere arbeidsvoorwaarden.
  • Actief zijn bij AVV kan op verschillende manieren. Informeer naar de mogelijkheden door contact op te nemen. 

  Contact

  Adres:
  Europalaan 400, verdieping 7
  3526 KS Utrecht

  Op werkdagen kan je ons van 9:00 tot
  17:00 uur telefonisch bereiken. 

  070-4442140
  Mail ons