Kan de werkgever mij verplichten om vakantie op te nemen als hij de winkel sluit in de vakantieperiode? (woondetailhandel)

Voor de woondetailhandel geldt

dat je werkgever in overleg met de medewerkers of de medezeggenschap (OR of Personeelsvertegenwoordiging) maximaal drie weken verplicht verlof kan vaststellen. Er moeten dus vooraf afspraken zijn gemaakt.

Werk je in een vloerenlegbedrijf, dan kan je werkgever je verplichten om tussen Kerstmis en Nieuwjaar vrij te nemen als er door de sluiting van bouwbedrijven niet gewerkt kan worden.

Zie cao artikel 3 module geldende voor de woondetailhandel.