Welke regels gelden er bij zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Je hebt sowieso recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heb je recht op minstens 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag je gespreid opnemen. Daarnaast kan schuiven met je zwangerschapsverlof door bijvoorbeeld iets langer door te werken. Je hebt in dat geval meer bevallingsverlof. Uiteindelijk geldt dat je minimaal recht heb op 16 weken verlof.

Zelf berekenen? Hieronder vind je een rekentool

Hier vind je ook antwoorden op vragen als wat is je recht als je kindje eerder of juist later komt dan de uitgerekende bevallingsdatum.

Geboorteverlof

Als jouw partner is bevallen, heb je recht op geboorteverlof. Dit wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd. Hoeveel verlof je mag opnemen hangt af van hoeveel uren je per week werkt. Als je bijvoorbeeld 20 uur per week werkt, krijg je 20 uur geboorteverlof met doorbetaling van jouw salaris. Je mag zelf bepalen hoe je dit wil indelen, maar je moet dit verlof wel op nemen in de eerste 4 weken na de bevalling.

Extra bevallingsverlof bij ziekenhuisopname kind

Als jouw kind langer dan een week in het ziekenhuis heeft gelegen, kun je recht hebben op extra bevallingsverlof. Zo kunt je jouw kind een aantal weken thuis verzorgen. Voor verlenging van het bevallingsverlof geldt dat:

je geen extra verlof krijgt over de 1e week dat jouw baby in het ziekenhuis lag. Als jouw baby bijvoorbeeld 2 weken in het ziekenhuis moest blijven, kan het verlof 1 week langer duren;

afhankelijk van de situatie kan jouw bevallingsverlof maximaal 10 weken extra duren.

Aanvullend geboorteverlof

Het is ook mogelijk om aanvullend geboorteverlof op te nemen als je de partner bent van de moeder die onlangs is bevallen. In dat geval kan je nog minimaal 1 week en maximaal 5 weken (5x het aantal uren dat je per week werkt) extra verlof krijgen. Deze mogelijkheid bestaat sinds 1 juli 2020 en wordt ‘wet WIEG’ genoemd.

Dit verlof hoef je niet  in één keer op te nemen. Je kunt je verlofuren verdelen, binnen een periode van 6 maanden na de geboorte. Je moet dit overleggen met de werkgever. Je kunt aangeven hoe je dit verlof wilt opnemen, maar de werkgever kan jou wel vragen om het verlof op een andere manier op te nemen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen. Bijvoorbeeld als er niemand is die jouw werkzaamheden over kan nemen als jij afwezig bent en dit ernstige consequenties heeft voor de werkgever. Dit zal niet heel vaak gebeuren.

Het is wel de bedoeling dat je het verlof aanvraagt 4 weken voordat je het wilt laten ingaan. Lukt dit niet wegens omstandigheden? Doe het dan in ieder geval zo snel mogelijk.

Tijdens het aanvullend geboorteverlof krijgt de werkgever een uitkering van het UWV die vervolgens aan jou wordt uitbetaald. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon (of 70% van het maximumdagloon). Je ontvangt in dit geval geen reiskosten, toeslagen en andere vergoedingen. Je bouwt wel vakantiedagen en vakantiegeld op.