Kan de werkgever mij verplichten om vakantie op te nemen als hij de winkel sluit in de vakantieperiode?

Agemeen:

Je werkgever kan je verplichten vakantie op te nemen als daar van te voren afspraken over gemaakt zijn met de ondernemingsraad. Dat kan voor maximaal 2 dagen per jaar.

Zie artikel 8.1 van de cao.

Woondetailhandel:

De aaneengesloten vakantie bestaat als regel uit 15 werkdagen. Werkgever en medewerkers kunnen afspreken deze periode te bekorten, maar nooit tot minder dan 10 werkdagen. Heeft een medewerker te weinig uren opgebouwd om de aaneengesloten vakantie te kunnen opnemen, dan geldt de ontbrekende tijd als onbetaald verlof.

De werkgever kan in overleg met zijn medewerkers of het medezeggenschapsorgaan maximaal drie weken collectief verlof vaststellen. Werkgevers in vloerenlegbedrijven mogen hun medewerkers verplichten om tussen Kerstmis en Nieuwjaar vrij te nemen, als er dan door de sluiting van bouwbedrijven niet gewerkt kan worden.

Zie artikel 3 module geldend voor woondetailhandel.