Kan het uitbetalen van plusuren ook in tijd-voor-tijd plaatsvinden in plaats van geld?

Volgens de cao Retail non food betaalt de werkgever aan het eind van de referteperiode de plusuren uit. De referteperiode is ‘een’ periode van 12 maanden. Bij de meeste bedrijven is dit een kalenderjaar en worden plusuren daarom aan het eind van het jaar uitbetaald. Een werkgever mag ook voor een andere periode kiezen, bijvoorbeeld van mei t/m april, als dit vooraf maar duidelijk is.

De cao schrijft dus voor dat uitbetaling in geld plaatsvindt. Voor werkgevers heeft dit als voordeel dat binnen een jaar wordt afgerekend, waardoor het arbeidscontract door de fiscus niet wordt gezien als een flexibel contract en de lage WW-premie mag worden gehanteerd.

De cao is een minimum-cao. Dat betekent dat er betere voorwaarden kunnen worden aangeboden aan medewerkers, maar geen slechtere voorwaarden dan in de cao. Sommige mensen zullen liever geld hebben dan tijd, maar anderen vinden tijd juist waardevoller dan geld. Het is daarom moeilijk te zeggen wat ‘beter’ is. Dit betekent:

  1. Biedt je werkgever jou aan om de plusuren in tijd-voor-tijd te compenseren en wil je dit niet, dan mag je hier gewoon ‘nee’ tegen zeggen onder verwijzing naar artikel 4.2 van de cao.
  2. Biedt je werkgever jou aan om plusuren in tijd-voor-tijd te compenseren en vind je dit beter dan geld, dan kun je daar individueel ‘ja’ tegen zeggen.

Zie cao artikel 4.2.