Hoe kan ik extra vakantiedagen kopen of verkopen?

Je mag je opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen van de voorgaande jaren verkopen. Ook is het mogelijk 4 vakantiedagen per jaar te kopen. Je salaris mag daardoor echter niet onder het wettelijk minimumloon komen. Voor parttimers zijn deze 4 dagen naar rato.

Zie cao artikel 8.1.