Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten? (woondetailhandel)

Module alleen geldend voor woondetailhandel

Van de gemiddelde arbeidsduur per week mag maximaal 8 uur naar boven en 5 uur naar beneden worden afgeweken. Als je als voltijdmedewerker daardoor op 32 uur komt, dan heb je het recht om deze uren op vier dagen te werken. Een wijziging van je arbeidsuren dient minstens vier weken van te voren te worden aangekondigd door je werkgever. Als je in de loonschalen 7, 8 en 9 valt, tenminste 15% meer verdient dan het schaalmaximum en daarnaast in je arbeidscontract hebt staan dat er mag worden afgeweken van deze maxima (8 uur naar boven en 5 uur naar beneden), dan gelden de maxima niet voor jou.

Werk je in een woonwinkel dan geldt nog een aantal beperkingen ten aanzien van avondwerk. Je kunt niet verplicht worden meer dan drie avonden te werken en over een periode van zes maanden niet meer dan gemiddeld twee avonden. Voor niet-winkelpersoneel kan hiervan worden afgeweken, maar alleen met schriftelijke instemming van het medezeggenschapsorgaan (dit houdt in de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging),

Het niet toegestaan om een gebroken dienst te werken. Hiervan is sprake als in de werktijd een onderbreking zit van langer dan een uur, de lunch, koffiepauze en diner niet meegerekend.

Zie cao artikel 2 module geldende voor de woondetailhandel