Wat is de hoogte van het loon bij ziekte?

Hoofdregel: je hebt bij arbeidsongeschiktheid gedurende onderstaande periodes recht op (gedeeltelijke) doorbetaling van je loon:

  • de eerste 26 weken recht op loondoorbetaling van 100% van je brutoloon;
  • de daarop volgende periode van 26 weken (week 27 t/m 52) wordt 90% van je brutoloon doorbetaald;
  • de periode van 26 weken daarna (week 53 t/m 78) wordt 80% van je brutoloon doorbetaald;
  • de periode van 26 weken daarna (week 79 t/m 104) wordt 70% van je brutoloon doorbetaald.

Als je ziek wordt, kan het zijn dat er een ‘wachtdag’ wordt ingehouden op je loon door je werkgever. Over die ziektedag wordt dan geen loon betaald. Kijk hier voor meer informatie over de wachtdagenregeling.

Zie cao artikel 11.