Vakantie uren en ziekte

Mijn werkgever zegt dat ik vakantie op moet nemen als ik naar het ziekenhuis moet of mijn (zieke) kind van de opvang moet halen op/tijdens een werkdag. Mag dit zomaar? Nee, dit mag niet zomaar! Indien je naar het ziekenhuis moet en dit alleen onder werktijd kan, dan valt dit onder calamiteitenverlof. Tijdens dit verlof…

Ik wil ontslag nemen tegen het einde van de maand, maar mijn werkgever is met vakantie (en dus niet bereikbaar). Wat moet ik doen?

  Je kunt gewoon je ontslagbrief sturen zoals je zou doen wanneer je werkgever wel aanwezig zou zijn. Dit moet schriftelijk gebeuren, bijvoorbeeld via een e-mail of met een digitale of handgeschreven brief (dit hoeft geen aangetekende brief te zijn). Je moet vóór het einde van de maand opzeggen en je opzegtermijn is één maand,…

Ik heb mijn contract opgezegd, vanwege een nieuwe baan, maar ik heb veel min-uren door een winkelsluiting. Worden deze uren kwijtgescholden?

Aan het einde van de referteperiode dient de werkgever de min-uren kwijt te schelden. Bij uitdiensttreding worden de min-uren bij de eindafrekening verrekend, tenzij de min-uren veroorzaakt zijn door omstandigheden die in de invloedsfeer van de werkgever liggen. Zie cao artikel 32 lid 6.

Ik stond voor een hele dag ingepland, maar ben de avond ervoor afgebeld. Mag dat?

Je werkgever mag je afbellen, maar hierover mogen niet automatisch min-uren berekend worden. Wel mag dit als jij hiermee akkoord gaat. Dat komt omdat in de cao het volgende staat over het rooster (cao art. 31 lid 9): Je werktijden worden normaal gesproken ten minste 28 dagen voor de start van het rooster vastgesteld. Als de aard…

Ik werk in loongroep C, maar ik werk regelmatig alleen in de winkel en heb hierdoor weinig/geen tijd om pauze te nemen. Wat kan ik doen?

In functiegroep C wordt er onder toezicht gewerkt. Als er een collega die toezicht hoort te houden ontbreekt, dan wordt er dus niet voldaan aan wat er hoort bij functiegroep C. Ga in gesprek met je werkgever of je eventueel in een andere functiegroep behoort. Naast bovenstaande, hoort je werkgever zich als goed werkgever te…

Mag mijn werkgever nationale feestdagen van mijn vakantiedagen aftrekken als dat mijn werkdag is?

Nee, dit mag niet. In de wet staat beschreven dat je zelf mag bepalen wanneer je je vakantiedagen opneemt. Feestdagen zijn verplichte vrije dagen, dus het is aan werkgever om je uit te betalen, zonder dat je er een vakantiedag voor hoeft op te nemen. Er is een verschil tussen vakantiedagen en nationale feestdagen; je…

Onze winkel blijft een aantal dagen gesloten door het weer (bijv. vorst, enorme regen). Wat zijn de gevolgen voor mijn salaris?

Dit is een ondernemersrisico. Als je stond ingeroosterd, krijg je je werkuren gewoon betaald. Je hoeft hier geen vakantiedagen voor op te nemen. Als je minder werkt dan de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur, worden deze uren wel als min-uren verwerkt in jouw jaarsaldo. Zie cao artikel 32.

Mag mijn werkgever mij verplichten om in een ander filiaal te werken?

  Nee, dit mag een werkgever niet zomaar verplichten. Uiteraard mag een werkgever wel aan je vragen of je dit wil. De werkgever moet een redelijk belang hebben bij de overplaatsing. Het hangt van de omstandigheden af of de overplaatsing als redelijk gezien kan worden. Daarbij speelt mee wat er is afgesproken in jouw arbeidsovereenkomst….

Hoeveel pensioen bouw ik op?

  Ben je 18 jaar of ouder en werk je in de detailhandel, dan neem je deel aan de pensioenregeling (pensioenfonds detailhandel) vanaf het moment dat je in dienst komt of vanaf de eerste dag van de maand waarin je 18 jaar wordt. Een uitgebreide toelichting op de pensioenregeling kun je nalezen op de website…

Mag ik elke opleiding volgen die ik zelf wil?

Nee, het budget kun je in overleg met je werkgever benutten voor je opleiding en ontwikkeling waardoor jouw inzetbaarheid binnen de branche gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten wordt vergroot. Op socialefondsendetailhandel.nl/sfbloem kun je bijvoorbeeld diverse trainingen vinden. Je kunt ook kiezen voor een congres, beurs of coaching/begeleiding voor jezelf. Je kunt hierover zelf voorstellen…

Ik wil een opleiding volgen die boven mijn budget is, wat kan ik doen?

  Volgens de cao heb je een financieel persoonlijk scholings-/ontwikkelingsbudget van 0,5% van je bruto jaarinkomen (12 maandsalarissen + vakantiegeld) per jaar. Het budget kun je in overleg met je werkgever benutten voor je opleiding en ontwikkeling. Dit budget mag je maximaal drie jaar opsparen. Na het derde jaar vervalt het eventuele resterende deel van…

Wat moet ik doen als ik ziek wordt tijdens kortdurend zorgverlof?

Er zijn diverse soorten zorgverlof. Dit kan bijvoorbeeld calamiteitenverlof, kort verzuimverlof of kortdurend zorgverlof zijn. Lees hier op de website van de Rijksoverheid meer over de diverse soorten kortdurend zorgverlof. Als je ziek wordt tijdens het zorgverlof, dan hangt het er vanaf welk soort verlof je op dat moment gebruikt. Als dat wat langer duurt,…