Ik heb een 0-uren contract en ben eerder naar huis gestuurd. Hoe zit dat met loon?

Als je langer dan 6 maanden in dienst bent en je bent opgeroepen, maar je wordt eerder weggestuurd (bijvoorbeeld omdat het rustig is), heb je recht op doorbetaling van je loon, tot een maximum van 3 uur. Dus iedere keer als je opgeroepen wordt, heb je recht op 3 uur loon.

Wanneer je bijvoorbeeld ingepland stond van 9:00-18:00, en je wordt vóór 12:00 weggestuurd, krijg je tot 12:00 betaald. Wanneer je ná 12:00 wordt weggestuurd, krijg je slechts de gewerkte uren uitbetaald.

Klik hier voor meer informatie.

Mocht je over een periode van bijvoorbeeld 3 maanden een zeker aantal uur per week hebben gemaakt, kan je die uren claimen voor je contract. Dat moet je schriftelijk doen, zodat je bewijs hebt van je verzoek. Klik hier voor meer informatie.