Wanneer heb ik recht op een vast contract?

In wetsartikel 7:668a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is de zogeheten ketenregeling opgenomen. Hierin staat beschreven dat je maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aan mag gaan, mits er geen onderbreking van meer dan 6 maanden is. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract.

Zie de onderstaande link voor meer uitleg

Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over in een vast contract? | Rijksoverheid.nl