Ik wil ontslag nemen tegen het einde van de maand, maar mijn werkgever is met vakantie (en dus niet bereikbaar). Wat moet ik doen?

 

Je kunt gewoon je ontslagbrief sturen zoals je zou doen wanneer je werkgever wel aanwezig zou zijn. Dit moet schriftelijk gebeuren, bijvoorbeeld via een e-mail of met een digitale of handgeschreven brief (dit hoeft geen aangetekende brief te zijn). Je moet vóór het einde van de maand opzeggen en je opzegtermijn is één maand, tenzij hierover andere afspraken staan in je individuele arbeidsovereenkomst. Check dit dus altijd even. Je mag dit ook laten checken door onze juristen van de helpdesk.

De dag van versturen van je ontslagbericht of brief is leidend voor de vraag of je vóór het einde van de maand hebt opgezegd. Het maakt daarbij niet uit of je werkgever feitelijk de brief wel of niet heeft gelezen. Je opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand. Stel: je wilt per 1 april uit dienst en bij een andere werkgever gaan werken, dan moet je je contract uiterlijk vóór 1 maart (dus nog in de maand februari) schriftelijk opzeggen. In de maand maart moet je dan gewoon nog werken.

Zie artikel 3:37 lid 3 BW en 7:672 BW van het burgerlijk wetboek.