Wat is de hoogte van het loon bij ziekte?

Hoofdregel: je hebt bij ziekte of arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste 52 weken recht op 100% doorbetaling van je maandinkomen. Vanaf week 53 tot en met 104 weken is dat percentage 70% van het loon.

Als je ziek wordt, kan het zijn dat er een ‘wachtdag’ wordt ingehouden op je loon door je werkgever. Over die ziektedag wordt dan geen loon betaald. Kijk hier voor meer informatie over de wachtdagenregeling.

Zie artikel 47 lid 1