Ik werk in loongroep C, maar ik werk regelmatig alleen in de winkel en heb hierdoor weinig/geen tijd om pauze te nemen. Wat kan ik doen?

In functiegroep C wordt er onder toezicht gewerkt. Als er een collega die toezicht hoort te houden ontbreekt, dan wordt er dus niet voldaan aan wat er hoort bij functiegroep C. Ga in gesprek met je werkgever of je eventueel in een andere functiegroep behoort.

Naast bovenstaande, hoort je werkgever zich als goed werkgever te gedragen. De werknemer moet pauzes geboden worden, zodat er gegeten en gedronken kan worden en er naar het toilet gegaan kan worden. Wanneer je je werkgever aanspreekt, raden we aan dit schriftelijk te bevestigen, zodat je dat als bewijs hebt.

Zie bijlage functiebeschrijvingen blz. 32 van de cao functieschaal C