Hoeveel loonsverhoging krijg ik?

Artikel 20

Salarisgebouw en salarissen

1. De bedragen van salarisgroep A van het salarisgebouw worden per 1 januari 2023 vastgesteld overeenkomstig de verhoging van het wettelijk minimumloon op € 11,16 per uur en de daarvan afgeleide wettelijke minimum jeugdlonen.

2. De bedragen van de salarisgroepen B tot en met F van het salarisgebouw van 1 juli 2022 worden per 1 januari 2023 verhoogd met 4%.

3. De bedragen van de salarisgroepen A tot en met F van het salarisgebouw van 1 januari 2023 worden per 1 juli 2023 verhoogd met 2%. Indien de wettelijke verhoging van het minimumloon per 1 juli 2023 meer is dan 2%, zal dat hogere wettelijk minimumuurloon wordt toegepast over de bedragen van salarisgroep A.

4. Het salarisgebouw dat van toepassing is per 1 januari 2023 respectievelijk per 1 juli 2023 is opgenomen in bijlage 2 van deze cao.

5. Als je gedurende de looptijd van de cao een salaris ontvangt dat ligt boven het niveau (van de maximum prestatieperiodiek) van jouw salarisgroep wordt je salaris op 1 januari 2023 en op 1 juli 2023 verhoogd met hetzelfde percentage als waarmee de
bedragen van het salarisgebouw worden verhoogd.