Hoeveel loonsverhoging krijg ik?

Zie cao artikel 20a/b/c en artikel 21 over de periodieke salarisverhoging op basis van jou beoordeling.