Mag mijn werkgever mij verplichten om in een ander filiaal te werken?

Nee, dit mag een werkgever niet verplichten. Uiteraard mag een werkgever wel aan je vragen of je dit wil. Dit kan hij in overleg doen met jou. De werkgever moet een redelijk belang hebben bij de overplaatsing. Het hangt van de omstandigheden af of de overplaatsing als redelijk gezien kan worden. Het uitgangspunt hierbij is dat partijen (jij en werkgever) op basis van goed werkgeverschap en goed werknemerschap hierover met elkaar overleggen.