Mag mijn werkgever mij verplichten om in een ander filiaal te werken?

 

Nee, dit mag een werkgever niet zomaar verplichten. Uiteraard mag een werkgever wel aan je vragen of je dit wil.

De werkgever moet een redelijk belang hebben bij de overplaatsing. Het hangt van de omstandigheden af of de overplaatsing als redelijk gezien kan worden. Daarbij speelt mee wat er is afgesproken in jouw arbeidsovereenkomst. Als daarin staat dat je ook in een ander filiaal aan het werk kan worden gezet, dan wordt het minder redelijk voor jou om hier niet aan mee te werken. Maar of dit wel of niet redelijk is moet voor jouw specifieke situatie worden bekeken.

Het kan zijn dat er bepaalde omstandigheden zijn die het onredelijk maken om deze overplaatsing van jou te vragen. Bijvoorbeeld omdat je dan veel vroeger van huis moet en de kinderen niet meer naar school kunt brengen, of dat je bepaalde mantelzorgtaken die je op je hebt genomen niet meer kunt uitvoeren, of je reistijd wordt onredelijk lang. Het uitgangspunt hierbij is dat partijen (jij en werkgever) op basis van goed werkgeverschap en goed werknemerschap hierover met elkaar overleggen.