Wat is de opzegtermijn voor een werknemer? (wettelijke bepaling 7:672 BW)

Als je zelf ontslag neemt, geldt er altijd een opzegtermijn van een maand, behalve als je dit anders hebt afgesproken in jouw arbeidsovereenkomst.

Let op: er geldt geen opzegtermijn als je nog in je proeftijd zit