Wat is de hoogte van het loon bij (langdurige) ziekte?

Voor de werknemer die arbeidsongeschikt is geworden, geldt gedurende de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid (104 weken) een aanvulling op de wettelijke loondoorbetalingverplichting conform onderstaande staffel:  Eerste jaar (week 1 tot en met 52):100% van het laatstverdiende loon. Tweede jaar (week 53 tot en met 104): 70% van het laatstverdiende loon. Zie cao –artikel 6.1. 

Kan mijn werkgever mij verplichten op andere dagen te werken dan mijn vaste dagen?

Je werkgever mag je niet zomaar verplichten om op andere dagen te werken dan afgesproken is. Als er in je arbeidsovereenkomst bepaalde werkdagen zijn afgesproken, dan mag je werkgever daar niet zomaar van afwijken.   Als je werkgever je werktijden wil aanpassen, moet hij/zij dat vanuit ‘goed werkgeverschap’ eerst met jou bespreken, o.a. om te kijken…