Welke regels gelden er bij calamiteitenverlof?

Krijg je te maken met een calamiteit, dan heb je recht op betaald verlof voor zolang de calamiteit duurt.

Onder calamiteit wordt verstaan een onvoorziene noodsituatie waarin acuut vrij moet worden genomen om persoonlijke actie te kunnen nemen of wegens zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden.

In Bijlage 3 van de cao wordt gesproken over:

  1. a) onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen; Bijvoorbeeld een gesprongen waterleiding bij jou thuis, waarvoor een loodgieter moet komen.
  2. b) zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden; Bijvoorbeeld als je kind ziek is geworden (de eerste ziektedag), je partner gaat bevallen, of bij een plotseling overlijden van een huisgenoot of naaste familie, of als jijzelf (of je kind/partner) met spoed naar een arts of het ziekenhuis moet.
  3. c) een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, waarvan de vervulling niet in zijn vrije tijd kon plaatsvinden;
  4. d) de uitoefening van het actief kiesrecht.

De werkgever kan, indien hij dit wenst, aan jou een bewijs vragen over de reden van het verlof en waarom de calamiteit niet in vrije tijd afgehandeld kon worden.  Kun je dit niet bewijzen, dan kan het zijn dat je calamiteitenverlof in mindering wordt gebracht op je vakantieuren.

 Zie Bijlage 3, artikel 1 Calamiteitenverlof