Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn functiebeschrijving?

Als je het niet eens bent met je functiebeschrijving, moet je  eerst proberen te overleggen met je direct leidinggevende. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je een bezwaarprocedure starten voor de functiebeschrijving. Zie hiervoor bijlage 5 van de cao.