Geldt de cao Kringloop ook voor mij?

De cao geldt voor alle Kringlooporganisaties die aangesloten zijn bij Branchevereniging Kringloop Nederland (dit is een vereniging van werkgevers die de cao sluit) en hun werknemers. Hierop geldent een aantal uitzonderingen. Als jouw werk onder de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) valt, dan val je onder een andere cao. Ook als je op een andere manier werkzaam bent bij een kringloopbedrijf (bijvoorbeeld als taakstraf of als vrijwilliger) dan geldt de cao niet opvoor jou omdat je geen arbeidsovereenkomst hebt met het bedrijf. Zie cao artikel 1.2 lid 1. 

Twijfel je of de cao Kringloop voor jou geldt, vraag dit dan eerst na bij je leidinggevende. Kom je er niet uit, dan kun je contact opnemen met onze juristen van de helpdesk via  https://helpdesk.avv.nu/helpdesk-cao-kunsteducatie/