Welke regels gelden er bij langdurend zorgverlof?

Wanneer je tijdelijk zorg biedt aan een partner, kind, ouder, broer/zus, grootouder, kleinkind huisgenoot of bekende die (levensbedreigend) ziek of hulpbehoevend is, kom je in aanmerking voor onbetaald langdurig verlof. Levensbedreigend ziek betekent dat het leven van de persoon op korte termijn ernstig in gevaar is (maar dat hoeft dus niet altijd zo te zijn om langdurend zorgverlof op te nemen). Je legt de duur van dit verlof vast in overleg met je werkgever. Het zorgverlof kan per jaar niet meer zijn dan zes keer de wekelijkse contractuele arbeidsduur.

Zie ook cao bijlage 3: Wet arbeid en zorg, in de cao