Op hoeveel ouderschapsverlof heb ik recht?

In het eerste levensjaar van het kind heb je recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof tegen 70% van je dagloon betaald door het UWV. Daarna heb je tot het bereiken van de leeftijd van 8 jaar recht op 17 weken als onbetaald verlof.