Wat is de hoogte van het loon bij (langdurige) ziekte?

Voor de werknemer die arbeidsongeschikt is geworden, geldt gedurende de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid (104 weken) een aanvulling op de wettelijke loondoorbetalingverplichting conform onderstaande staffel: 

  • Eerste jaar (week 1 tot en met 52):100% van het laatstverdiende loon.
  • Tweede jaar (week 53 tot en met 104): 70% van het laatstverdiende loon.

Zie cao artikel 6.1.