Hoeveel verlofdagen bouw ik op?

Bij een voltijds dienstverband (gemiddeld 38 uur per week) bouw je 182.4 vakantie-uren op. Werk je niet volledig, dan wordt je vakantieaanspraak naar rato verlaagd. Bijvoorbeeld: werk je 20 uur per week, dan krijg je 20/38 x 182,4 uur = 96 vakantieuren per jaar.  

Bekijk ook cao artikel 5.1 lid 3 en 4.