Wat moet er allemaal in je arbeidsovereenkomst staan?

 • de naam en woonplaats van jou en je werkgever;
 • de plaats of plaatsen waar je werkt;
 • je functie of het soort werk dat je doet;
 • de datum van indiensttreding;
 • de duur van het contract (bij een tijdelijk contract);
 • hoeveel uur je werkt (per dag of per week);
 • de hoogte van je salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
 • (eventueel) de lengte van je proeftijd;
 • de hoogte van de vakantietoeslag;
 • het aantal vakantiedagen;
 • de duur van de opzegtermijn;
 • (eventueel) je pensioenregeling;
 • (eventueel) je concurrentiebeding;
 • je collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als die van toepassing is.