Welke regels gelden er bij kortdurend zorgverlof?

In de cao zijn geen extra regels opgenomen over kortdurend zorgverlof bovenop  wat wettelijk is vastgelegd. Dat houdt in dat  je recht op kortdurend zorgverlof hebt  wanneer iemand in je omgeving verzorging nodig heeft, en jij de enige bent die deze verzorging kan leveren. Op de eerste dag kun je calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof opnemen. (Zie cao bijlage 3: Wet arbeid en zorg)).

Kortdurend zorgverlof meld je zo snel mogelijk bij je werkgever. Lees meer op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof/vraag-en-antwoord/zorgverlof-aanvragen