Wat zijn de vergoedingen voor een wachtdienst en waar moet de dienst aan voldoen?

Als je als kraamverzorgende een wachtdienst verricht, ontvang je een vergoeding op basis van onderstaande normen: Maandag t/m vrijdag: Per blok van maximaal 8 uur ontvang je een bruto vergoeding van € 11,44. Zaterdag-, zondag- en feestdagen: Per blok van maximaal 8 uur ontvang je een bruto vergoeding van € 17,16. Je werkgever heeft de…

Hoelang heb ik recht op een pauze?

Per ochtend, middag, avond of nacht kan je eenmaal gebruik maken van een koffie-/theepauze. Je werkgever kan met instemming van het medezeggenschapsorgaan afwijken van de arbeidstijdenwet vanwege organisatorische belangen of bedrijfsvoering. Uitgangspunten zijn: Als je koffie- en theepauze minder dan vijftien minuten duurt, behoort het tot je dagelijkse werktijd; Als je pauze vijftien minuten of…

Mag mijn werkgever afwijken van de arbeidstijdenwet (ATW)?

 Je werkgever kan voor het vaststellen van de werktijden gebruik maken van de mogelijkheden die de Arbeidstijdenwet en het daarop gebaseerde Arbeidstijdenbesluit bieden, in de cao kraamzorg is anders bepaald in het geval van wachtdiensten. Je werkgever stelt jouw werktijden vast vanuit de arbeidsduur die jij met je werkgever bent overeengekomen. Je werkgever moet hierbij…

Wat houdt een min/max contract in?

Met een min/max contract wordt je bereidheid uitgedrukt om, als dat nodig is, extra ingezet te worden. Met het maximum wordt wel een duidelijke bovengrens aan je bereidheid gesteld. Boven de maximum arbeidsduur zal je werkgever geen beroep op je doen. Als je een min/max contract bent overeengekomen dan bedraagt de maximum arbeidsduur hooguit anderhalf…