Wat zijn de vergoedingen voor een wachtdienst en waar moet de dienst aan voldoen?

Als je als kraamverzorgende een wachtdienst verricht, ontvang je een vergoeding op basis van onderstaande normen:

Maandag t/m vrijdag: Per blok van maximaal 8 uur ontvang je een bruto vergoeding van € 11,44.
Zaterdag-, zondag- en feestdagen: Per blok van maximaal 8 uur ontvang je een bruto vergoeding van € 17,16.

Je werkgever heeft de mogelijkheid in afwijking van cao artikel 4.7 lid 9 met het medezeggenschapsorgaan af te spreken om de hierboven weergegeven bedragen om te zetten in een compensatie in tijd.
Je ontvangt dan een compensatie op basis van onderstaande normen: Maandag t/m vrijdag: respectievelijk 57 minuten per blok van maximaal 8 uur. Zaterdag-, zondag- en feestdagen: respectievelijk 86 minuten per blok van maximaal 8 uur.

Indien je tijdens je “wachtdienstblok” niet bent opgeroepen voor het verlenen van partusassistentie of bent ingezet voor een verzorging, ontvang je 150% van de vergoeding van dát “wachtdienstblok” zoals beschreven in cao artikel 4.7 lid 9 of 10.