Mag mijn werkgever mij een nuluren contract aanbieden?

Dit mag alleen in uitzonderlijke situaties, waarbij sprake is van:

     – opvang van onvoorziene en onplanbare cliëntvragen en/of
     – opvang van onvoorziene en onplanbare uitval van personeel, die niet door je collega
werknemers kan worden geleverd of alleen door onevenredige aantasting van geplande roosters van jou of je collega’s mogelijk is.

Als je werkt op basis van een nulurencontract moet je werkgever je jaarlijks de gelegenheid aanbieden om aan te geven of je jouw nulurencontract wilt omzetten naar een arbeidsovereenkomst waarin wel een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur is opgenomen.   Mocht de werkgever dit nalaten, kan je zelf ook een verzoek bij de werkgever neerleggen om een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur af te spreken.

Je werkgever mag geen gebruik maken van een zgn. voorovereenkomst. Bij deze overeenkomst geldt dat als je gehoor geeft aan de oproep, voor elke periode waarin je werkt, je een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst krijgt, waarbij de afspraken in de voorovereenkomst gelden.

Zie cao artikel 4.2 lid 2.