Ben ik met 57 jaar nog verplicht nachtdiensten te werken?

Als je 57 jaar of ouder bent dan geldt het volgende:

De werkgever en de medewerker in de leeftijd van 57 jaar of ouder besteden tijdens het jaargesprek aandacht aan het al dan niet werken tijdens nachtdienst en zo ja, de frequentie daarvan. Gedurende het jaar, bij het vaststellen van de procedures voor planning en inzet van kraamverzorgenden worden daarover in overleg afspraken gemaakt, waarbij het overeenstemmingsvereiste van toepassing is. Dat betekent dat jij en je werkgever hierover overeenstemming moeten bereiken en als dat niet lukt is er geen afspraak.

Zie cao artikel 4.4 lid 3