Hoelang heb ik recht op een pauze?

Per ochtend, middag, avond of nacht kan je eenmaal gebruik maken van een koffie-/theepauze.

Je werkgever kan met instemming van het medezeggenschapsorgaan afwijken van de arbeidstijdenwet vanwege organisatorische belangen of bedrijfsvoering.

Uitgangspunten zijn:

Als je koffie- en theepauze minder dan vijftien minuten duurt, behoort het tot je dagelijkse werktijd; Als je pauze vijftien minuten of langer duurt en als eigen tijd geldt, dan moet onafgebroken rust zijn gewaarborgd.

Zie cao artikel 4.5.