Wat is een volledige werkweek volgens de cao kraamzorg?

Bij een voltijd dienstverband werk je gemiddeld 36 uur per week. Het is ook mogelijk om met je werkgever een hogere wekelijkse gemiddelde arbeidsduur overeen te komen tot maximaal 40 uur per week. Daarnaast is het mogelijk om met de werkgever een bepaalde periode af te spreken waarin je maximaal gemiddeld 4 uur per week meer werk dan jouw gebruikelijke overeengekomen wekelijkse arbeidsduur. Voor deze uren maak je aanspraak op compensatie in tijd. Alle arbeidsvoorwaarden van deze cao blijven gebaseerd op je overeengekomen arbeidsduur, tenzij in de cao anders is bepaald.

Wanneer je de wens hebt om meer uren te werken, dan heb je bij vacatures of bij uitbreiding van de organisatie voorrang.

Zie cao artikel 4.1 lid 2.