Hoeveel uur mag ik maximaal op een dag worden ingeroosterd?

Je werkt maximaal tien uur per dienst binnen de door je werkgever vastgestelde werktijden. Indien er sprake is van een incidentele, onvoorziene wijziging van omstandigheden mag je werkgever je vragen maximaal twaalf uur per dienst te werken.

Zie cao artikel 4.4 lid 2.