Mag de werkgever van je vakantie uren ook feestdagenverlof inhouden?

Iedere medewerker krijgt feestdagenverlof toegekend voor de feestdagen die van maandag tot en met vrijdag vallen. Voor een voltijdmedewerker is dat 8 uur per feestdag, voor een deeltijdwerker ‘naar rato’: werk je bijvoorbeeld 50% van een volledig contract, dan krijg je ook 50% van je feestdagenverlof toegekend. Als je normaalgesproken werkt op een dag dat…


Op hoeveel vrije weekenden heb ik recht per jaar?

Je bent jaarlijks in ieder geval 22 weekenden vrij. Zie cao artikel 4.6. Je kunt je werkgever verzoeken minder vrije weekenden in te plannen, echter dit kan nooit minder zijn dan 17 vrije weekenden per jaar. Als je uitsluitend werkzaam bent in de weekenden kan je je werkgever verzoeken afwijkende afspraken te maken over het…


Vakantie uren en ziekte

Mijn werkgever zegt dat ik vakantie op moet nemen als ik naar het ziekenhuis moet of mijn (zieke) kind van de opvang moet halen op/tijdens een werkdag. Mag dit zomaar? Nee, dit mag niet zomaar! Indien je naar het ziekenhuis moet en dit alleen onder werktijd kan, dan valt dit onder calamiteitenverlof. Tijdens dit verlof…


Mag mijn werkgever nationale feestdagen van mijn vakantiedagen aftrekken als dat mijn werkdag is?

Bij een feestdag heb je recht op doorbetaling van je loon, als je normaal gesproken op die dag werkt. Dan mag je werkgever dus geen vakantiedag aftrekken van je vakantietegoed. Feestdagen volgens de cao zijn: nieuwjaarsdag, beide paasdagen, hemelvaartsdag, beide pinksterdagen, beide kerstdagen, de dag door de overheid aangewezen waarop Koningsdag wordt gevierd, lustrumviering van…


Hoe kan ik extra vakantiedagen kopen of verkopen?

Je mag je opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen van de voorgaande jaren verkopen. Ook is het mogelijk 4 vakantiedagen per jaar te kopen. Je salaris mag daardoor echter niet onder het wettelijk minimumloon komen. Voor parttimers zijn deze 4 dagen naar rato. Zie cao artikel 8.1.


Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer recht?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Werk je in de tuincentra of woondetailhandel, dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen.   Aantal dagen Aantal uren Gemiddelde uren per werkdag Gemiddelde werkweek Algemeen 24 182,4 7,6 38 uur Tuincentra 25 190 7,6 38 uur Woondetailhandel 25 185 7,4…


Ik moet vrije dagen opnemen omdat er geen werk is, mag dat?

Nee, je kunt niet worden verplicht om vrije dagen op te nemen omdat er geen werk is. Zie de regels omtrent plus- en minuren. Let op: ben je oproepkracht en heb je de afgelopen drie maanden meer gewerkt dan de uren in je contract, dan geldt het gemiddelde van de afgelopen drie maanden als je…


Op hoeveel verlofuren heb ik recht?

Een volledige werkweek is per 1 januari 2021 in de cao Bloemisten 40 uur per week gemiddeld. Bij een werkweek van 40 uur per week bouw je per jaar 20 dagen (160 uur) wettelijk verlof op. Daarnaast is standaard geregeld in de cao dat je bovenwettelijk verlof onderdeel vormt van je salaris. Je kunt tot…