Kan ik verlof kopen van mijn IKB en die uren laten staan om eerder te kunnen stoppen met werken?

 

Ja zeker, dat kan. Het aantal uren dat je kunt kopen is maximaal 10% van je formele arbeidstijd. Dat verschilt dus per persoon. Zou je meer verlofuren kopen, dan levert dat fiscaal en voor de opbouw van pensioen een nadeel op en daarom is dit begrensd in de cao op 10%.

Afgesproken is dat de uren die je koopt uit het IKB geen vervaldatum hebben, dus je kunt deze uren gebruiken om in te zetten voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd om feitelijk eerder te stoppen met werken.

Naast de mogelijkheid om uren te kopen vanuit het IKB, kun je ook je PBDI inzetten hiervoor.

2023-10-31 Brochure_PBDI