Mag de werkgever van je vakantie uren ook feestdagenverlof inhouden?

Iedere medewerker krijgt feestdagenverlof toegekend voor de feestdagen die van maandag tot en met vrijdag vallen. Voor een voltijdmedewerker is dat 8 uur per feestdag, voor een deeltijdwerker ‘naar rato’: werk je bijvoorbeeld 50% van een volledig contract, dan krijg je ook 50% van je feestdagenverlof toegekend. Als je normaalgesproken werkt op een dag dat een feestdag valt, bijvoorbeeld op een maandag, maar je bent dan vrij, dan wordt feestdagenverlof afgeschreven van het verloftegoed. Werk je wel op de feestdag, dan wordt het toegekende aantal uren verlof niet afgeschreven en kan je dat op een ander moment genieten. Als de feestdag valt op een dag dat je als deeltijdwerker normaalgesproken niet werkt, stel dat je nooit werkt op donderdag en die donderdag is net een feestdag, dan wordt het toegekende feestdagenverlof vanzelfsprekend ook niet afgeschreven. Je houdt die uren dan over en je kan ze op een ander moment inzetten.  

Zie cao artikel 16.