Op hoeveel verlofuren heb ik recht?

Een volledige werkweek is per 1 januari 2021 in de cao Bloemisten 40 uur per week gemiddeld. Bij een werkweek van 40 uur per week bouw je per jaar 20 dagen (160 uur) wettelijk verlof op. Daarnaast is standaard geregeld in de cao dat je bovenwettelijk verlof onderdeel vormt van je salaris. Je kunt tot 8 verlofdagen (64 uur) aan bovenwettelijk verlof kopen, afhankelijk van hoeveel verlofdagen je in een jaar wilt opnemen. Deeltijdmedewerkers bouwen naar rato van hun dienstverband (wettelijk) verlof op. De waarde van een verlofdag is 0,38% van je bruto maandsalaris (artikel 43 cao Bloemisten). Door het kopen van bovenwettelijk verlof mag je salaris niet onder het wettelijk minimumloon komen.

Zie cao artikel 40 en cao artikel 43.