Mag mijn werkgever nationale feestdagen van mijn vakantiedagen aftrekken als dat mijn werkdag is?

Bij een feestdag heb je recht op doorbetaling van je loon, als je normaal gesproken op die dag werkt. Dan mag je werkgever dus geen vakantiedag aftrekken van je vakantietegoed.

Feestdagen volgens de cao zijn: nieuwjaarsdag, beide paasdagen, hemelvaartsdag, beide pinksterdagen, beide kerstdagen, de dag door de overheid aangewezen waarop Koningsdag wordt gevierd, lustrumviering van Bevrijdingsdag (eenmaal per 5 jaar in jaren die een veelvoud zijn van 5).

Werk je onregelmatig dan kan het zijn dat je ook wordt doorbetaald bij een feestdag. Daarvoor wordt gekeken naar het ‘8 uit 13 criterium’. Dit houdt in dat je werkgever kijkt of je in de voorgaande 13 weken (voorafgaand aan de feestdag) ten minste 8 keer gewerkt hebt op de dag waarop de feestdag valt. Voldoe je daaraan, dan wordt je loon doorbetaald op basis van het gemiddeld op die dagen gewerkt aantal uren.

Ga je werken op die feestdag en ben je niet vrij, dan krijg je ook nog de feestdagentoeslag.

Zie de artikelen 2 en 6.2 van de cao Retail non-food

Viel jij voorheen onder de cao VGT of de cao Fashion Sport en Lifestyle? Klik dan hier om te bekijken waar jij recht op hebt.