Ik heb vakantie, maar nu ben ik ziek geworden. Blijven mijn vakantiedagen dan vakantie of worden het ziektedagen?

In de cao ZKN staat in artikel 17.7 Arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie:  

  1. Als je je tijdens je vakantie ziekmeldt, overeenkomstig het in artikel 40 cao genoemde reglement ziekmelding, worden de ziektedagen vanaf het moment van ziekmelding niet aangemerkt als vakantiedagen. 

Het worden dus ziektedagen.