Ben ik verplicht mijn vakantiedagen op te nemen als ik geopereerd moet worden tijdens mijn geplande vakantie?

Wanneer verlofdagen en ziektedagen samenvallen, dan is altijd sprake van één van de twee: je bent óf ziek, óf met verlof, maar niet beiden tegelijk. Er kunnen tijdens ziekte alleen verlofdagen worden afgeschreven als je daar uitdrukkelijk zelf toestemming voor geeft.  

Zie ook cao artikel 17.7.