Mag mijn werkgever nationale feestdagen van mijn vakantiedagen afhalen als dat normaal gesproken mijn werkdag is?

De werknemer met een volledige betrekking heeft met behoud van salaris recht op 25 vakantiedagen en 6 verlofdagen in verband met feestdagen. Je werkgever mag deze dag dus niet van je vakantiedagen afhalen, maar moet daarvoor je feestdagenverlof gebruiken. Zie cao artikel 5.2.

Welke regels gelden er bij calamiteitenverlof?

De werkgever verleent calamiteitenverlof met behoud van loon voor een, naar redelijkheid te berekenen, tijd. Onder calamiteit wordt verstaan een onvoorziene noodsituatie waarin acuut vrij moet worden genomen om persoonlijke actie te kunnen nemen of wegens zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Geboorte geldt wel als een calamiteit, maar hiervoor geldt wel de bepaling vermeld in cao…

Welke regels gelden er bij kortdurend zorgverlof?

Je hebt recht op kortdurend zorgverlof wanneer iemand in je omgeving verzorging nodig heeft, en jij de enige bent die deze verzorging kan leveren. Kortdurend zorgverlof meld je zo snel mogelijk bij je werkgever. Lees meer op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof/vraag-en-antwoord/zorgverlof-aanvragen In de cao is daarnaast nog specifiek iets geregeld voor de noodzakelijke…

Kan mijn werkgever mij verplichten op andere dagen te werken dan mijn vaste dagen?

Je werkgever mag je niet zomaar verplichten om op andere dagen te werken dan afgesproken is. Je werktijden en rooster worden al vrij ver vooraf bepaald. In de cao staat bijvoorbeeld dat de werkgever na overleg met de werknemer de werktijden van de werknemer vastlegt in een jaarrooster. Je kunt op ten hoogste vijf dagen…

Er is op het moment weinig werk. Kan mijn werkgever me ook inzetten bij een andere organisatie?

Je kan tijdelijk bij een andere werkgever gaan werken en dan loopt je huidige contract door. Dit kan op je eigen verzoek, of op verzoek van de werkgever met toestemming van werknemer. Detachering kan niet tegen je wensen in toch doorgezet worden door je werkgever. Zie cao artikel 2.3: detachering.

Geldt de cao Kunsteducatie ook voor mij?

Of deze cao voor jou geldt, is afhankelijk van de organisatie waar je (voor) werkt. In de cao staat dat deze van toepassing is op: ‘de rechtspersoonlijkheid bezittende, direct of indirect gesubsidieerde privaatrechtelijke organisatie die activiteiten verricht op het terrein van kunsteducatie, waaronder begrepen dansscholen, jeugdtheater scholen en circusscholen. Een werkgever kan het OAK verzoeken…