Geldt de cao Kunsteducatie ook voor mij?

Of deze cao voor jou geldt, is afhankelijk van de organisatie waar je (voor) werkt. In de cao staat dat deze van toepassing is op: ‘de rechtspersoonlijkheid bezittende, direct of indirect gesubsidieerde privaatrechtelijke organisatie die activiteiten verricht op het terrein van kunsteducatie, waaronder begrepen dansscholen, jeugdtheater scholen en circusscholen.

Een werkgever kan het OAK verzoeken om ontheffing te verlenen, met inachtneming van artikel 1.5: ontheffing van de cao Kunsteducatie.

Zie ook cao artikel 1.2: werkingssfeer en karakter van de cao.’

Twijfel je of de cao op jou van toepassing is, vraag dit dan na bij je leidinggevende. Kom je er niet uit, neem dan contact op met onze helpdesk: https://helpdesk.avv.nu/helpdesk-cao-kunsteducatie/