Kan mijn werkgever mij verplichten op andere dagen te werken dan mijn vaste dagen?

Je werkgever mag je niet zomaar verplichten om op andere dagen te werken dan afgesproken is. Je werktijden en rooster worden al vrij ver vooraf bepaald. In de cao staat bijvoorbeeld dat de werkgever na overleg met de werknemer de werktijden van de werknemer vastlegt in een jaarrooster. Je kunt op ten hoogste vijf dagen per week worden ingeroosterd. Ook houdt de werkgever, bij de vaststelling van de werktijden in het jaarrooster, voor wat betreft de dagen waarop niet gewerkt hoeft te worden, rekening met de (levensbeschouwelijke) opvattingen van de werknemer, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. Je krijgt de vastgestelde werktijden ten minste 7 dagen van tevoren te horen.

Zie cao artikel 5:3 – Inroostering van werktijden.

Ondanks deze strakke bepalingen kan het zijn dat er omstandigheden zijn waardoor je werkgever je vraagt om op andere dagen te werken, of dat je zelf liever op een andere dag wilt werken. Daarbij is van belang wat de redenen zijn voor deze wijziging. Ook is van belang wat je mogelijkheden daarin zijn, bijvoorbeeld vanwege je privé situatie. Heb je bijvoorbeeld al andere verplichtingen op een dag waarop je werkgever wil dat je (extra)komt werken, dan mag je niet zomaar ingepland worden.

Ons advies: ga in gesprek met je werkgever en geef aan dat het wettelijk en volgens de cao niet is toegestaan om je werkdagen zomaar te wijzigen, zeker niet als het rooster al is gepubliceerd. Wel kan je in dit gesprek een soort ‘tegenvoorstel’ doen, waarbij je aangeeft wat voor jou wel mogelijk is.